Om oss

Tautech AB grundades under 2011 av Daniel Rönnängsgård. Under 2012 kom Kristjan Andersson med på resan för att utveckla företaget och de produkter inom främst grundläggningsbranschen som vi tillverkar och säljer.

I skrivande stund är vi 11 anställda och vi har de senaste fem åren mer än dubblat vår omsättning tack våra kompetenta medarbetare och beställare.
Tautechs huvudsyssla förutom de egna produkterna är att hyra ut kompetent personal till olika uppdragsgivare inom främst grundläggning men även andra branscher har visat ett ökat intresse för kompetent och flexibel personal med intresse och viljan att vara bäst.

Vi har en gedigen erfarenhet inom grundläggning med såväl borrning, pålning och spontning som grundförstärkningar av befintliga objekt. Vi kan erbjuda våra kunder både personal och tekniska lösningar som hjälper Er att få mycket goda resultat i era projekt.

2016 gav vårt hårda arbete utdelning i form av FAB´s utmärkelse årets borrare vilken vi är oerhört stolta över.

2016 var händelserikt på flera sätt, vi fördjupade vårt samarbete med Veidekke koncernen som förvärvade samtliga aktier i Tautech AB. Denna milstolpe har inte påverkat oss gentemot våra kunder på annat sätt än att vår VD heter Thomas Torefeldt och att vi nu förfogar över en större resurspool med maskiner samt personal men att vi drivs vidare i samma professionella och kvalitativa anda som tidigare.

Tautech arbetar aktivt för att förbättra våra medarbetares kunskaper och förutsättningar i de olika uppdragen genom att utbilda och följa de ledande metoderna inom branschen. Vi har en tydlig fokus på service och kvalitet.