Borrning av stag samt pålar vid projekt Silon, Eriksberg

Beställare; Betonmast/JM
Maskiner: Nemek 1130 och Hütte 504
Förare: Harri Ruskanen, Linus Möllgaard, David Andersson, Daniel Persson och Einar Oscarsson.