Tautech var representerade vid Gråbo Trophy-mässan

Tautech var representerade vid Gråbo Trophy-mässan.

Det var stort intresse vid GD-kroken och materialgripen.

Massa-Grabo-2