Pålning vid Pottholmen i Karlskrona

Vi tackar Hercules och NCC för förtroendet att slå samt borra pålar vid deras projekt Pottholmen i Karlskrona.

Maskiner: Nemek 1114XLR, Nemek 1130TST, Nemek 510TST.

Förare: Oliver Fullmer, David Andersson, Linus Möllgaard, Joakim Andersson.