Nytt digitalt kvalitetssystem

Tautech har i dagarna påbörjat installationen av det nya digitala kvalitetssystemet som skall underlätta för både oss själva och våra beställare.

Systemet loggar dagbok, pålprotokoll, timrapportering mm och finns tillgängligt i realtid för våra arbetsledare och platschefer. I och med detta kan vi gå in och få mera exakta produktionstider samt en noggrannare rapportering vid avvikelser och tilläggsarbeten. Vi hoppas att systemet kommer att hjälpa oss att underlätta för Er som beställare och göra att Tautech fortsätter att ligga i framkant när det gäller kvalitet och kundnöjdhet.